درباره مرکز پژوهش و فناوری خط لوله

درباره ما

مرکز پژوهش و فناوری خطوط لوله بر اساس آیین نامه تاسیس مراکز پژوهشی دانشگاهی ابلاغی وزارت علوم به شماره عتف-آ- ۳۱۰۳ و بر اساس مصوبه هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی در پردیس فنی شهید عباسپور افتتاح گردیده است.  این مرکز دارای ۶ آزمایشگاه تخصصی می باشد که با محوریت «مدیریت یکپارچگی‌خط لوله» براساس مصوبه شورای پژوهشی وزارت علوم و تخصیص اعتبارات شورای اقتصاد از محل تبصره 3 قانون بودجه، تجهیز می‌گردد.

آزمایشگاه های تخصصی این مرکز عبارتند از:

  1. آزمایشگاه پیگرانی
  2. آزمایشگاه ارزیابی غیرمخرب
  3.  آزمایشگاه ارزیابی عیوب و روش های تعمیرات
  4. آزمایشگاه تضمین جریان
  5. آزمایشگاه شیرآلات
  6.  آزمایشگاه محاسبات عددی و شبیه‌سازی

نظر به اهمیت مدیریت یکپارچگی خطوط لوله(PIMS) انتقال نفت، گاز و فرآورده کشور و مباحص نوین پژوهشی کاربردی در حوزه‌های مرتبط با PIMS، تمرکز این نکرز بر سه حوزه:

در  حوزه‌های مرتبط با یکپارچگی خطوط انتقال نفت، گاز و فرآورده می‌باشد