آزمایشگاه ارزیابی غیرمخرب

درباره آزمایشگاه

آزمایشگاه ارزیابی غیرمخرب دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی، در سال 1369 (در دانشکده صنعت آب و برق وزارت نیرو) جهت پاسخگویی به نیا زهای NDT نیروگاه های کشور تاسیس گردید. با توجه به شرایط خاص کشور پس از جنگ و نیاز مبرم صنعت انرژی و نیروگاهی به بومی سازی دانش فنی و فرآیند های مرتبط با تعمیرات و نگهداری و به تبع آن NDT ،این آزمایشگاه توسط وزارت نیرو به جدی دترین تجهیزات ارزیابی غیر مخرب در زمان خود مجهز شد و به عنوان بخشی از هسته علمی تحلیل خرابی و تعمیرات و نگهداری، و در حال حاضر به عنوان یکی از آزمایشگاه های مرکز پژوهش و فناوری خط لوله دانشگاه شهید بهشتی، به ارائه خدمات مهندسی در تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها (اورهال) پرداخت. ارائه خدمات بازرسی به روش های فراصوتی (UT)، آندوسکوپی (VT)، ذرات مغناطیسی (MT)، مایع نافذ ( PT) و جریان گردابی (ET) به نیروگاه های متعدد کشور و نیز برگزاری دور ههای متعدد آموزش توأم با تجربه بازرسی برای تکنسی نهای صنایع نیروگاهی، کشتیرانی، نفت و گاز و پتروشیمی و هواپیمایی، از دستاورد های این آزمایشگاه در طول حدود 30 سال فعالیت آن می باشد.


خدمات ارزیابی غیرمخرب کلاسیک براساس استاندارهای رایج

آزمون PT

 • نجام آزمون مایع نافذ به دو روش مایع مرئی و فلوئورسنت جهت تشخیص عیوب سطحی
 • انجام آزمایش بر اساس استانداردهای:
  • ASTM E165
  • AWS D1.1
  • API 1104
  • ASME sec.V
  • ISO 3452-1

آزمون MT

 • انجام آزمون ذرات مغناطیسی با استفاده از ذرات خشک، ذرات تر و ماده فلوئورسنت
 • انجام آزمون به روش میدان القایی
 • انجام آزمون با استفاده از یوک جریان AC مناسب برای عیوب سطحی
 • انجام آزمون با استفاده از پراد
 • انجام آزمون به روش آهن ربای دائمی
 • انجام آزمایش بر اساس استانداردهای:
  • ASTM E709
  • AWS D1.1
  • API 1104
  • ASME sec.V
  • ISO 9934-1

آزمون VT

 • انجام اندوسکوپی صنعتی از داخل تجهیزات بسته و سیستم های لوله‌کشی بدون مونتاژ با استفاده از فایبراسکوپ ۲متری
 • انجام بوراسکوپی از تجهیزات صنعتی با استفاده از بوراسکوپ‌ها در طول‌های مختلف
 • ارائه فیلم و عکس دیجیتال از نواحی مورد بازرسی
 • انجام آزمایش بر اساس استاندارد های :
  • AWS B1.11
  • AWS D1.1
  • API 1104
  • ASME sec. V
  • ISO 17637

آزمون UT

 • انجام آزمون فراصوتی جهت ضخامت سنجی سازه‌ها
 • انجام بازرسی جوش توسط روش آزمون فراصوتی بر روی انواع سازه‌ها
 • آموزش بازرسی جوش به روش فراصوتی
 • انجام آزمایش بر اساس استاندارهای:
  • AWS D1.1
  • API 1104
  • ASME sec. V
  • ISO 17640

خدمات نوین بازرسی غیرمخرب

انجام آزمون فراصوتی(UT) توسط پروب‌های غیر تماسی(EMAT)

 • انجام آزمون فراصوتی به وسیله تراگذارهای EMAT بدون نیاز به ماده واسط  (Couplant)و بدون نیاز به تماس فیزیکی با سطح قطعه مورد بازرسی جهت ضخام تسنجی از روی پوشش
 • انجام آزمون فراصوتی توسط این روش جهت بازرسی سطوح داغ و یا سطوح ناصاف
 • انجام آزمون فراصوتی توسط این روش جهت ارزیابی مقاطع مدور به صورت غیر تماسی

ارزیابی اتصالات لوله‌های کامپوزیتی به وسیله امواج هدایت‌شده‌فراصوتی

 • بررسی آزمونهای غیرمخرب برای بازرسی انواع اتصالات چسبی و
  لوله‌های کامپوزیت
 • استخراج منحنی دیسپرژن و ساختار موج در سازه لوله‌های به کمک روش نیمه تحلیلی المان محدود (SAFE)
 • استخراج تجربی منحنی های دیسپرژن لوله‌های کامپوزیتی
 • تعیین مود و فرکانس مناسب بازرسی به کمک ساختار امواج هدایت شده فراصوتی
 • شبیه سازی دوبعدی و سه‌بعدی انتشار موج در لوله و اتصال چسبی
 • طراحی سیستم بازرسی اتصال چسبی لوله های کامپوزیتی توسط امواج هدایت‌شده فراصوتی

آزمون توموگرافی امواج هدایت‌شده فراصوتی

 • شبیه سازی انتشار امواج در روش توموگرافی
 • انتخاب مود و فرکانس حساس به عیوب خوردگی کم عمق
 • پردازش سیگنال و استخراج شاخص مناسب جهت استفاده در تشکیل توموگرام 
 • توسعه کدهای مربوط به تشکیل توموگرام به رو شهای مختلف
 • طراحی، سفارش‌سازی و پیاده‌سازی سیستم پایش خوردگی سازه‌های ورقی شکل به روش توموگرافی امواج هدایت‌شده به صورت صنعتی

بازرسی مخازن و لوله ها به روش نشت شار‌‌‌‌ مغناطیسی(MFL)

 • بررسی خواص مغناطیسی سازه مورد بازرسی
 • شبیه‌سازی سیستم نشت شار مغناطیسی
 • طراحی سیستم مغناطیس کننده
 • انتخاب و طراحی سنسورها، مدارات داده برداری و ذخیره‌سازی داده‌ها  
 • پیاده‌سازی سیستم MFL به صورت بازرسی خارجی
 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی ارزیابی غیرمخرب کلاسیک برای ارگان‌ها و نهاد‌های صنعتی از جمله: صنایع کشتیرانی، هوایی، نیروگاهی و نفت و گاز 
 • برگزاری دوره‌های تخصصی بازرسی نوین و پیشرفته غیر مخرب از جمله:
  • روش‌نوین بازرسی کف مخازن
  • روش بازرسیMFL