آزمایشگاه تخصصی پیگرانی

درباره آزمایشگاه

آزمایشگاه پیگرانی (توپکرانی) مرکز پژوهش و فناوری خط لوله با بهره‌گیری از دانش فنی، تجارت صنعتی و امکانات صنعتی و آموزشی خود در سه حوزه اصلی به ارائه خدمات و مشاوره می‌پردازد.

 • خدمات مشاوره پیگرانی تمیز کننده
 • خدمات مشاوره پیگرانی هوشمند
 • خدمات آموزشی و کارگاه‌های عملی

خدمات مشاوره پیگرانی تمیزکننده

 • تست عملکردی انواع پیگ‌های تمیزکننده
 • ارائه راهکار برای تمیز کردن خطوط لوله خاص به همراه مشاوره در طراحی، انتخاب و تامین پیگ و نظارت بر اجرای عملیات
 • ارزیابی ریسک عملیات پیگرانی تمیزکننده
 • استخراج اختلاف فشار رانش در ضخامت ها و شرایط مختلف خط
 • استخراج ماکزیمم اختلاف فشار قابل تحمل توسط پیگ‌های مختلف 
 • استخراج کارایی تمیز کنندگی به صورت تجربی

خدمات مشاوره پیگرانی هوشمند

 • مشاوره در انتخاب پکیج پیگرانی هوشمند برای خطوط لوله
 • مشاوره انتخاب پیمانکار و بررسی مشخصات فنی پیگ‌ها
 • ارزیابی ریسک خطوط لوله قدیمی و پیگرانی نشده برای پیگرانی هوشمند
 • بررسی گزارش‌های اولیه و نهایی پیگرانی هوشمند و صحت سنجی براساس استاندارد 1163 API 
 • تهیه گزارش‌های FFP و FFS
 • برگزاری کارگاه‌ آموزشی پیگرانی تمیزکننده و آشنایی با انواع پیگ‌های تمیزکننده و مبانی انتخاب پیگ برای خط لوله (به همراه کارگاه عملی)
 • برگزاری کارگاه‌ آموزشی پیگرانی هوشمند آشنایی با انواع پیگ‌های هوشمند و صحت سنجی گزارش‌های پیگرانی هوشمند