آزمایشگاه تضمین جریان

درباره آزمایشگاه

آزمایشگاه تضمین جریان با بهره‌گیری از متخصصان حوزه تاسیسات و تبدیل انرژی به ارائه در حوزه های ذیل می‌پردازد:

 •  خدمات طراحی، مدلسازی و تحلیل سیستم‌های چندفازی
 • آموزش تخصصی

خدمات فنی مهندسی و پژوهشی

طراحی و ساخت

اجاره تجهیزات سیستم‌های سیالاتی و تاسیساتی

تحلیل و بررسی سیستم کرایوژنیک

بررسی رژیم‌های احتراق

مدلسازی حریان چندفازی

پایپینگ

بررسی عملکرد سیکل‌های ترمودینامیکی

تحلیل و بررسی مبدل های حرارتی

 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای ارگان‌ها و نهاد‌های صنعتی از جمله: سازمان فنی حرفه‌ای، پتروشیمی‌ها، نیروگاه ها 
 • برگزاری کارگاه‌هایی از جمله:
  • دوره پیشرفته نرم افزار Gambit و Fluent
  • ترمودینامیک و انتقال حرارت
  • کندانسور و سیستم‌های خنک‌کن و نیروگاهی
  • مبدل‌های حرارتی
  • تعمیرات و نگهداری مبدل‌های حرارتی
  • افزایش راندمان
  • سیستم‌های خنک‌کن و برج‌های خنک‌کن